Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website en diensten van Mi! Streetfood,   (hierna “wij”, “ons” genoemd). Wij hechten enorm veel belang aan de privacy van onze klanten en bezoekers van onze website. Met deze reden gaan wij uw gegevens alleen verwerken op een manier die conform is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR).

Persoonsgegevens die wij verzamelen

Wij verzamelen gegevens om efficiënt te kunnen werken en je de beste ervaringen met onze producten en diensten te kunnen bieden. je geeft een aantal van deze gegevens (optioneel) rechstreeks aan ons door, bijvoorbeeld wanneer je een offerte aanvraag doet, je een algemene vraag stelt, je zich inschrijft voor onze promo’s en/of nieuwsbrieven, je bepaalde content (vb. Recepten, E-book, whitepaper,…)wil downloaden,…

Gegevens die wij verzamelen:
Contactgegevens: Naam, adresgegevens, email, telefoonnummer
Professionele gegevens: CV, gegevens op het sollicitatieformulier

Wij registreren ook informatie over het bedrijf waarin onze contactpersonen werken (bv: BTW- nummer, activiteitensector, adres,…) alsook informatie met betrekking tot de eventlocatie.

Lees zeker ook onze cookie statement.

Waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens?

De persoonlijke informatie die je ons verstrekt, kan worden gebruikt om onze relatie met jou te beheren, of om de website en aan jou gerelateerde diensten aan te passen of te verbeteren. Verder verwerken we jouw gegevens ook om uw cateringaanvragen en -uitvoering correct af te handelen.

We kunnen je persoonlijke gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden, je promotiemateriaal of mededelingen te sturen met betrekking tot diensten die door ons worden geleverd en waarvan wij denken dat ze interessant voor je kunnen zijn.

Je kunt op elk moment verzoeken dat we stoppen met het sturen van Communicatie, e-mails of andere correspondentie. Dit kan zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder e-mailbericht of te mailen naar admin@mistreetfood.be

Een overzicht van onze verwerkingsactiviteiten:

 • Opvolging cateringaanvraag
 • Nieuwsbrief uitsturen
 • Promo’s uitsturen
 • Verbeteren van de service
 • Klantenservice aanbieden
 • Klachten afhandelen
 • Reageren op sollicitaties
 • Opnemen in planning voor uitvoering 

Hoe lang houden wij persoonsgegevens bij?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wat strikt noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren die in deze privacyverklaring worden uiteengezet.

Overdracht van gegevens aan derden 

Je gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen.
In geval van een cateringovereenkomst met andere betrokken partijen worden de gegevens wel gecommuniceerd voor een vlotte uitvoering, deze worden niet echter niet bijgehouden door de betrokken partijen.

De gegevens die je ons verstrekt in het kader van een sollicitatie, worden in geen enkel geval aan derden overgedragen.

Veiligheid van je persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen op een zodanige manier dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de nationale en Europese wetgeving

Jouw rechten

 • Recht van toegang en inzage
  Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van je persoonsgegevens maken.

 • Recht van verbetering, verwijdering en beperking
  Je hebt steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. Je mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 • Recht van verzet
  Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.

 • Recht van vrije gegevensoverdracht
  Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

 • Recht van intrekking van de toestemming
  Wanneer de verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om deze toestemming in te trekken.

 • Recht om klacht in te dienen
  je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email: commission@privacycommission.be.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Wij behouden het recht deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen of te actualiseren.

Wanneer wij wijzigingen aan deze verklaring openbaar maken, veranderen wij de datum van de “laatste update” van de verklaring. Bij belangrijke wijzigingen, zullen wij dit op onze homepage vermelden. Niettegenstaande raden wij jou aan om onze privacyverklaring periodiek door te lezen.

Vragen en feedback

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Adres: Oostmalsesteenweg 124N, 2520 RANST

Telefoonnummer: 0473/46.47.68

Data Protection Officer”: admin@mistreetfood.be